Đẩy Lùi Thực Phẩm Bẩn

"Triển khai Hệ thống minh bạch thông tin, truy xuất nguồn gốc điện tử cho cơ sở sản xuất và nông sản thực phẩm an toàn"

Admin 15/11/2019
Dẫn đầu trong cuộc chiến đẩy lùi Thực Phẩm Bẩn và là Binh đoàn thực phẩm sạch tiên phong, CleverFood vinh dự là một trong 5 đơn vị uy tín được Sở NN & PTNN Hà Nội chọn làm mẫu để: "Triển khai Hệ thống minh bạch thông tin, truy xuất nguồn gốc điện tử cho cơ sở sản xuất và nông sản thực phẩm an toàn" Đây là dự án khoa học được Sở NN & PTNT đứng lên làm đầu tàu triển khai và cũng là lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. 🔰 🔰 Với mục đích chính - Tăng cường ...