6 đặc tính Xanh & Sạch của các đơn vị kinh doanh thực phẩm sạch

15/11/2019
6-dac-tinh-xanh-sach-cua-cac-don-vi-kinh-doanh-thuc-pham-sach

CleverFood ký kết Biên bản Thỏa thuận Hợp tác với Trung tâm Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp Hà Nội/Sở NN & PTNN Hà Nội

Ngày 01/7/2016, anh Hà Minh Đức - Tư lệnh Binh đoàn Thực phẩm sạch CleverFood - thay mặt cho các anh chị em tâm huyết thành viên của‪#‎Hiệp_hội_Thực_phẩm_sạch_Hà_Nội‬ - là những đơn vị sản xuất và kinh doanh thực phẩm sạch uy tín, cam kết đảm bảo được 6 đặc tính Xanh & Sạch:
- Đặc tính An Toàn.
- Đặc tính Nghĩa vụ.
- Đặc tính Trách nhiệm.
- Đặc tính Cộng đồng.
- Đặc tính Minh bạch.
- Đặc tính bền vững.

CleverFood ở hội nghị xúc tiến thương mại

ký Biên bản Thỏa thuận Hợp tác với Trung tâm Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp Hà Nội/Sở NN & PTNN Hà Nội, nội dung như sau:

1. Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp Hà Nội hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá cho các đơn vị thành viên của Hiệp hội Thực phẩm sạch Hà Nội trên trang Website, bản tin xúc tiến của Trung tâm.

2. Hỗ trợ cho các đơn vị thành viên của Hiệp hội Thực phẩm sạch Hà Nội trong việc kết nối với các vùng nguyên liệu, vùng sản xuất trên địa bàn Thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

3. Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp Hà Nội sẽ hỗ trợ tư vấn cho các đơn vị thành viên của Hiệp hội Thực phẩm sạch Hà Nội về cơ chế, chính sách của Hà Nội trong sản xuất, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn.

4. Các đơn vị thành viên của Hiệp hội Thực phẩm sạch Hà Nội có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động của đơn vị để Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp Hà Nội tuyên truyền, quảng bá; kinh doanh đúng những sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn đo Trung tâm kết nối và Phối hợp với Trung tâm trong các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại nông nghiệp.

CleverFood ở hội nghị xúc tiến thương mại

Có thể bạn quan tâm: Phải kiểm soát chất lượng của các cửa hàng thực phẩm sạch

 Hiệp hội Thực phẩm sạch Hà Nội rất vinh dự được sự hợp tác, giúp đỡ của Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp Hà Nội, chúng tôi cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Biên bản Thỏa thuận Hợp tác, xứng đáng là Tập thể dẫn đầu trong việc đẩy lùi Thực phẩm bẩn và phát triển nền nông nghiệp sạch Việt Nam