CleverFood ký kết hợp đồng hợp tác với các đơn vị uy tín cung ứng sản phẩm nông nghiệp sạch

15/11/2019
cleverfood-ky-ket-hop-dong-hop-tac-voi-cac-don-vi-uy-tin-cung-ung-san-pham-nong-

Là Binh đoàn tiên phong trong ngành Thực phẩm sạch, CleverFood vinh dự khi được Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội lựa chọn đại diện cho các cơ sở kinh doanh, phân phối Thực phẩm sạch trên địa bàn Hà Nội tham gia Chương trình hợp tác xúc tiến thương mại nông nghiệp với Sở NN & PTNN các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ do Sở Nông nghiệp & PTNT - UBND TP Hà Nội tổ chức.

Thay mặt CleverFood, anh Hà Minh Đức - Tư lệnh Binh đoàn, đã lựa chọn và ký Hợp đồng hợp tác với các đơn vị uy tín cung ứng sản phẩm nông nghiệp sạch, đặc sản vùng miền bảo đảm VSATTP trước sự chứng kiến của nhiều lãnh đạo Sở NN&PTNT Hà Nội và Sở NN&PTNT các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ.

Trong thời gian tới, CleverFood sẽ tiếp tục làm việc song phương với từng đơn vị về các tiêu chuẩn sản phẩm và các điều khoản khác trước khi đưa các sản phẩm nông nghiệp sạch, đặc sản vùng miền bảo đảm VSATTP về với người dân Thủ đô.

Đây cũng là một trong những động thái nhằm đẩy lùi thực phẩm bẩn theo cách của người lính.