CleverFood tham gia xây dựng Chuỗi cung ứng Thực phẩm an toàn của Bộ NN & PTNN

15/11/2019
cleverfood-tham-gia-xay-dung-chuoi-cung-ung-thuc-pham-an-toan-cua-bo-nn-ptnn

Mọi hành động muốn thành công thì phải thuận với Lòng người, thuận với chính bản thân mình, và trước hết phải thuận với Thiên địa và LUẬT PHÁP.

 Là Binh đoàn thực phẩm sạch tiên phong, CleverFood vinh dự là một trong 30 các doanh nghiệp, HTX sản xuất kinh doanh, chế biến, tiêu thụ trên địa bàn TP Hà Nội được Sở NN & PTNN/UBND TP Hà Nội mời tham dự Hội nghị triển khai Kế hoạch hoạt động công tác của Ban điều phối năm 2016 của Bộ NN & PTNN và góp ý kiến dự thảo "Quy định tạm thời tiêu chí, yêu cầu đối với sản phẩm rau, thịt tiêu thụ trên địa bàn TP Hà Nội" với 2 nội dung chính:

 Đóng góp ý kiến dự thảo "Quy định tạm thời tiêu chí, yêu cầu đối với sản phẩm rau, thịt tiêu thụ trên địa bàn Hà Nội.

 Đóng góp ý kiến về việc ban hành "Hướng dẫn xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn".

Cleverfood trong hội thảo

 Về chủ trương xây dựng Chuỗi cung ứng Thực phẩm an toàn của Bộ NN & PTNN:

Dành cho các cơ sở bán lẻ trực tiếp tới tay NTD, Nhà nước vận động, khuyến khích tham gia chứ không ép buộc.

Tiêu chí được xác nhận: 
* Nguồn gốc xuất xứ, minh bạch thông tin
* Cơ sở sản xuất ban đầu đã được chứng nhận GAP hoặc tương đương/cam kết tuân thủ quy định về đảm bảo ATTP theo Thông tư 51
* Sản phẩm tạị các cở sở kinh doanh bán lẻ (sản phẩm đang được lưu thông) được các cơ quan chức năng giám sát.

Cơ quan xác nhận: Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm thủy sản.

Anh Hà Minh Đức trong cuộc họp của Bộ NN vs PTNT
...

 CleverFood thực hiện đăng ký xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn và cam kết chấp hành đầy đủ nội dung yêu cầu của quyết định; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác các thông tin đăng ký; chấp hành việc kiểm tra, giám sát và xử lý của cơ quan có thẩm quyền.

 Về Dự thảo "Quy định tạm thời tiêu chí, yêu cầu đối với sản phẩm rau, thịt tiêu thụ trên địa bàn Hà Nội" của UBND TP Hà Nội quy định rõ về tiêu chí, yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm đối với:
* Cơ sở sản xuất ban đầu
* Cơ sở giết mổ, sơ chế rau, thịt
* Bao gói, bảo quản, vận chuyển rau, thịt
* Cơ sở kinh doanh rau, thịt
* Cảm quan đối với sản phẩm rau, thịt
* Các thông tin cần có trên nhãn sản phẩm
* Chỉ tiêu chất lượng, an toàn thực phẩm
* Kiểm nghiệm thực phẩm
...
 CleverFood cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định tại bộ tiêu chí này và chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý Nhà nước. Cùng chung tay trong công cuộc đẩy lùi thực phẩm bẩn

Hà Nội, ngày 22/6/2016